קרן ההשקעות

הקרן משקיעה במניות סחירות של חברות גלובליות בעלות המאפיינים הבאים:

 • חברות אחראיות, בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (Governance and Social, Environment - ESG).

 • חברות עם מוצרים ושרותים בעלי ערך המספקים פתרונות לצרכים עולמיים ולכן מספקים הזדמנויות משמעותיות לצמיחה  (Services and Goods Sustainable - SGS).

 • חברות איכותיות מבחינה כלכלית ופיננסית.

 

Choosing the leading ESG-performing companies that supply goods and services with high growth potential (SGS).

Financial analysis of the high-performing companies leads to "cherry picking" of the highest quality equity options.

The investment committee, which convenes at least once a week, builds the investment portfolio and determines the correct exposure to the various companies, sectors and geographical zones.

איך מרבית הקרנות האחראיות האחרות

?עושות את זה

איך אנחנו עושים את

?זה

יתרונות הקרן:

 • השקעה בחברות מצטיינות באופן ניהולן.
 • תנודתיות נמוכה יותר לעומת תיקי מניות אחרים.
 • הקטנת החשיפה לסיכונים דרך גידור ואסטרטגית שורט.
 • מתודולוגיה ייחודית לשילוב ESG וניתוח כלכלי.
 • חשיפה להזדמנויות בחברות צמיחה.
 • חיבור סולם הערכים לצרכים הפיננסים.
 • ניתוח רב מימדי של כל חברה
 • שותפות עם חברת Vigeo Eiris - חברת הדירוג המובילה בעולם בתחום ניתוח ה ESG
הקרן להשקעות אחראיות

©2019 Designed by 2ordigital

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות. ההשקעה בשותפות הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, טומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך, התואם את צרכי הלקוח. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.

 • LinkedIn Social Icon
Value^2 - The responsible Investment Fun