השקעות אחראיות

נגה בארוע TEDx - "מה הכסף שלך מספר עליך?"

נגה בשיחה על כספי השקעות ופנסיה

נגה בהרצאה על נשים ושווקים פיננסיים,

בכנס של דה-מרקר

כתבות וסרטונים מהארץ ומהעולם

More Opportunity, Less Risk

ESG and SDGs can provide risk mitigation and growth potential.

Where will we invest our pension funds?

Noga Levtzion Nadan writes about our pension funds and who should make the decisions.

We have to learn from what happened to Facebook.

Noga Levtzion Nadan writes about privacy in the age of Facebook.

More Opportunity, Less Risk

ESG and SDGs can provide risk mitigation and growth potential.

.Actually, savers care

Noga Levtzion Nadan writes about the concerns raised by savers.

The Good Effects Money Has

Noga Levtzion Nadan writes about the effects financial institutions have on the markets.

Where is the wind blowing?

 

Larry Fink, the founder and CEO of BlackRock, explains where the wind is blowing.

הקרן להשקעות אחראיות

©2019 Designed by 2ordigital

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות. ההשקעה בשותפות הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, טומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך, התואם את צרכי הלקוח. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.

  • LinkedIn Social Icon
Value^2 - The responsible Investment Fun