קרן ההשקעות

הקרן משקיעה במניות סחירות של חברות גלובליות בעלות המאפיינים הבאים:

 • חברות אחראיות, בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (Governance and Social, Environment - ESG).

 • חברות עם מוצרים ושרותים בעלי ערך המספקים פתרונות לצרכים עולמיים ולכן מספקים הזדמנויות משמעותיות לצמיחה  (Services and Goods Sustainable - SGS).

 • חברות איכותיות מבחינה כלכלית ופיננסית.

 

במסגרת ועדת השקעות המתכנסת לפחות אחת לשבוע, נבנה תיק המניות. בהתאם לכדאיות ההשקעה מחליטים על היקף החשיפה הרצוי לחברה, ענף,
איזור גיאוגרפי

ניתוח כלכלי פיננסי של החברות ובחירת החברות הראויות להשקעה

איתור החברות המובילות בניהול ESG  וחברות המובילות בחדשנות, שלהן מנועי צמיחה בעולם המפותח
והמתפתח (SGS). הניתוח נעשה בשותפות עם חברת Vigeo Eiris.

איך מרבית הקרנות האחראיות האחרות

?עושות את זה

?איך אנחנו עושים את זה

יתרונות הקרן:

 • השקעה בחברות מצטיינות באופן ניהולן.
 • תנודתיות נמוכה יותר לעומת תיקי מניות אחרים.
 • הקטנת החשיפה לסיכונים דרך גידור ואסטרטגית שורט.
 • מתודולוגיה ייחודית לשילוב ESG וניתוח כלכלי.
 • חשיפה להזדמנויות בחברות צמיחה.
 • חיבור סולם הערכים לצרכים הפיננסים.
 • ניתוח רב מימדי של כל חברה
 • שותפות עם חברת Vigeo Eiris - חברת הדירוג המובילה בעולם בתחום ניתוח ה ESG
הקרן להשקעות אחראיות

©2019 Designed by 2ordigital

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות. ההשקעה בשותפות הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, טומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך, התואם את צרכי הלקוח. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.

 • LinkedIn Social Icon
Value^2 - The responsible Investment Fun